Bistro der Zentralbibliothek Zürich

Contact

Bistro der Zentralbibliothek Zürich

Zähringerplatz 6
8001 Zürich
T +41 44 252 79 94
zentralbibliothek@zfv.ch

Heures d’ouverture

Avril à octobre: Lundi à vendredi, 08h00 à 17h00, Samedi 09h00 à 14h00
Novembre à mars: Lundi à vendredi, 08h00 à 17h30, Samedi 09h00 à 15h00